Een ontwikkeling is het sterkst
als deze van binnenuit komt

Meer informatie

Over intranovare

Wij werken samen met u aan toegevoegde waarde naar uw klant,
uw klantwaarde.

 

Ons geloof in de kracht van een bottom-up ontwikkeling van klantwaarde laten we terug komen in onze naam: intra (van binnen) novare (vernieuwen).

Wij begeleiden vastgoedvraagstukken en stimuleren ondernemerschap.

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Wat doen we?

Verbetertrajecten

Jezelf veranderen is erg moeilijk. Een ander veranderen? Een onmogelijke opgave! Daar draaien verbetertrajecten niet om. We laten mensen in hun kracht om daarmee werkwijzen en processen beter te laten lopen. In dit traject komen we gezamenlijk tot nieuwe inzichten aan de hand van dromen en praktische ontwikkelstappen. De trajecten hebben als doel, het verhogen van klantwaarde door efficiënter met onze middelen, kennis en kunde om te gaan. Centraal staan de vragen: “Waarom doen we de dingen die we doen?” en “Doen we de dingen die we doen goed?”. We bekijken de huidige processen, zetten deze processen in stappen uiteen, en komen met behulp van dromen en het stellen van doelen tot verbeteringen in de processen. De organisatie wordt aangesproken op zijn innovatieve capaciteit. Met als doel het groeien naar een duurzame organisatie. Deze trajecten gaan vaak gepaard met het verleggen van verantwoordelijkheden. Daarom beginnen deze trajecten altijd bij het bestuur en management.

Vastgoedvraagstukken

Intranovare ondersteunt u bij uw vastgoedvraagstukken op het gebied van projectontwikkeling en vastgoedbeheer. We begeleiden nieuwbouwontwikkelingen van initiatief tot en met nazorg. De nadruk ligt hierbij op woningen, woongebouwen en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast ondersteunen we ook op het gebied van vastgoedbeheer. Of het nu gaat om strategisch vastgoedbeheer, een MJOP of om advies op dagelijks en/of mutatie onderhoud, u kunt bij ons terecht. Het oppakken van deze vraagstukken kunnen wij ook verzorgen vanuit een interim-rol.

Specials

De vraag naar duurzame oplossingen neemt toe. Het is goed om als organisatie voor ogen te hebben welke ambitie hierin wordt uitgedragen. Het stellen van een doel met bijbehorende strategie is hierin essentieel. Wij begeleiden u graag naar een heldere duurzaamheidsagenda. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen in de praktische invullingen hiervan.

Met de toenemende stroom van mensen met een verblijfsvergunningen neemt de druk op onze beperkte woningvoorraad toe. Deze toestroom vraagt om passende maatregelen. Soms zijn deze maatregelen van tijdelijke aard en soms zijn ze permanent. Gemeenten en woningbouwcorporaties zetten alle zeilen bij om passende antwoorden te hebben op deze aanvullende opgave. Intranovare begeleidt gemeenten en woningcorporaties in deze huisvestingsvraagstukken en ondersteunt in de onderlinge samenwerking.

The problem is never how to get new, innovative thoughts into your mind, but how to get old ones out.

DEE HOCK

Kennismaking

Intranovare is de onderneming van Mark Nooij. Graag maak ik kennis met u om de mogelijkheden van onze toekomstige samenwerking te bespreken. Iedere opdracht begint altijd met een uitgebreid kennismakingsgesprek, waarin we gezamenlijk uw wensen inventariseren.

Mark Nooij - Referentieprojecten/-werkzaamheden

Referentieprojecten/-werkzaamheden
Hieronder treft u een overzicht van mijn werkzaamheden en projecten die ik uitgevoerd heb bij diverse werkgevers in verschillende functies.

Teamleider Beheer (lid MT): Kleine Meierij Rosmalen (feb2014-heden)
– aansturing afdeling beheer (dagelijks, mutatie en planmatig onderhoud inclusief MJOP en conditiemetingen)
– kwaliteit bewaking en ontwikkeling vastgoedportefeuille (woningen en maatschappelijk vastgoed)
– begeleiden verkoop en ontwikkeling grondposities en nieuwbouw
– opstellen en bewaken portfoliobeleid, strategisch vastgoed beheer, duurzaamheidsprogramma en verkoop bestaand bezit
– begeleiden programma tijdelijke huisvesting
– exploitatie en onderhoud WKO-installaties
– begeleiden kwaliteitverbetertrajecten
– opzetten en bewaken social return
– aansturen renovatie en verhuizing kantoor Kleine Meierij

Senior medewerker beheer: Kleine Meierij Rosmalen (juni2012-jan2014)
– professionaliseren afdeling beheer
– dagelijkse aansturing opzichters en bedrijfsbureau
– opstellen portfoliobeleid en strategisch voorraad beheer

Opdrachtgever nieuwbouw: Kleine Meierij Rosmalen (sept2010-jan2014)
– professionaliseren opdrachtgeverschap vastgoedontwikkeling
– begeleiden (externe) projectmanagers en -leiders
– opstellen en bewaken opdrachten vastgoedontwikkeling (inclusief aanbestedingen)
– opstellen investeringsvoorstellen (interne besluitvorming)
– verkoop nieuwbouwwoningen
– werven commerciële en maatschappelijke huurders
– opstellen investeringsstatuut, aanbestedingsbeleid, risicomanagement, algemene voorwaarden nieuwbouw en programma van eisen

Projectontwikkelaar: Domein Eindhoven (mrt2007-aug2010)
Ontwikkelen en aansturen/begeleiden directievoering en toezicht:
– Bloemenbuurt Zuid (Eindhoven): herstructurering 325 huur- en koopwoningen
– Sonniuspark (Son & Breugel): uitbreidingslocatie 260 huur- en koopwoningen
– Sonniuspark (Son & Breugel): uitbreidingslocatie 22 sociale huurappartementen
– Tonnaerstraat (Eindhoven): binnenstedelijk 109 appartementen inclusief Warmte Koude Opslag (WKO) installatie – Europese aanbesteding
– Zandstraat (Son & Breugel): 10 starterswoningen (huur)
– 73 senioren appartementen (Son & Breugel)
– diverse locatieonderzoeken

Projectmanager: FACTA Bouwmanagement Veldhoven (dec2005-feb2007)
Namens externe opdrachtgevers ontwikkelen en in uitvoering begeleiden (directievoering):
– bedrijfshal (met chemische opslag) te Beverwijk
– aan-/verbouwingen diverse crematoria
– kantoorpand in Veghel
– toezicht en (ondersteunend) directievoering renovatie Ziekenhuis te Nieuwegein
– diverse haalbaarheidsstudies

Projectleider: Woonstichting Etten-Leur (apr2004-nov2005)
Begeleiding projecten vanaf definitie fase tot en met nazorg:
– 36 grondgebonden woningen uitbreidingslocatie Etten-Leur (met individuele WKO-installatie)
– 40 appartementen Centrumplan Etten-Leur (collectieve WKO-installatie)
– 72 appartementen Centrumplan Etten-Leur (collectieve WKO installatie)
– 4 patiobungalows voor senioren
– 16 senioren huurappartementen

 

intranovare - visie

De crisis is na het dieptepunt een nieuw startpunt geworden. Organisaties en sectoren breken met traditionele vormen van top-down aansturing. We zien het belang van bevlogen collega’s met aandacht voor zelfsturing, ook in projectteams. Dit schept ruimte voor efficiënte en flexibele processen. Kortom, we zijn klaar voor een nieuw tijdperk en zitten in de ultieme situatie om verbeteringen op alle gebieden door te voeren.

We richten ons op de ontwikkeling van mens en techniek met als doel onze dienstverlening en producten naar onze klant te verbeteren. We groeien naar bottom-up benaderingen en maken daarbij nadrukkelijk gebruik van het aanwezige ontwikkelpotentieel. Potentieel dat schuilt in onze organisatie en in onze mensen, maar ook het potentieel dat schuilt in onze klant. Dit gaat gepaard met het verleggen van verantwoordelijkheden. Daarbij zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerking. Kennisdeling om daarna kennis te kunnen vermenigvuldigen. Dit vraagt om open houdingen en gezond vertrouwen in elkaar. Cruciaal hierin is ook onze open houding naar onze klant en onze bereidheid om de klant te betrekken in ontwikkeltrajecten. Op die manier zijn we in staat de vraag van klanten beter te horen en te begrijpen. Dit geeft ons ruimte om te innoveren en onze dienstverlening te verbeteren. Kortom: we gaan voor klantwaarde.

Deze visie passen we toe in verbetertrajecten, maar ook nadrukkelijk bij het ontwikkelen van vastgoedprojecten en bij de processen van vastgoedbeheer. Juist bij de ontwikkeling van vastgoed en bij het beheer hiervan komt de klant in aanraking met producten en dienstverlening. Juist daar is klantwaarde nadrukkelijk bepalend voor succes.

 

Nieuwsgierig en geïnteresseerd?

Neemt u dan contact met ons op!

Neem contact op

Pieter Pauluslaan 14 | 5652VE Eindhoven

06 130 56 812

Stuur een bericht