Samenwerken aan
duurzaam
Wonen en Vastgoed

Meer informatie

Over intranovare

Samenwerken aan duurzaam wonen en vastgoed.

 

 

De kracht van ontwikkeling en vernieuwing zit in onszelf:      intra (van binnen) novare (vernieuwen)

Duurzaam Wonen in Vastgoed.

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Werkzaamheden

Werkgebieden

Plan-/projectontwikkeling en vastgoedbeheer
(Woon)beleid en prestatieafspraken
Strategie en beleid (wonen en zorg)
Procesbegeleiding
Portefeuille strategie
Koppeling tussen maatschappelijk, financieel, juridisch en vastgoed.

Centraal staan de vragen: “Waarom doen we de dingen die we doen?” en “Doen we de dingen die we doen goed?”.

Opdrachten en samenwerkingen

Fraey Dordrecht: Associé (vanaf jan 2021)
Werkgebieden vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer, (woon-) beleid en prestatieafspraken, en strategie en beleid (wonen en zorg)

Woonkwartier Zevenbergen: projectontwikkelaar (vanaf nov 2020)
Projectontwikkeling van nieuwbouwprojecten en projectbegeleiding bij transformatieopgaven bestaand bezit (waaronder zorgvastgoed).

Thuisvester Oosterhout: adviseur en planontwikkelaar (vanaf nov 2020)
Plan- en projectontwikkeling van nieuwbouwprojecten gecombineerd met verkopen van bedrijfsonroerend goed en grondposities.

Afgeronde opdrachten

Woonkwartier Zevenbergen: implementatie assetmanagement (mrt 2020 – jan 2021)
Procesbegeleiding op de implementatie van assetmanagement met ondersteuning aan de assetmanager.

BrabantWonen Den Bosch: investeringskosten menukaart (nov 2019 – dec 2020)
Voor de corporaties actief in de gemeente Sint Michielsgestel heeft intranovare de menukaart investeringskosten voor nieuwbouw ontwikkelingen opgezet.

Kleine Meierij Rosmalen (JOOST) – Vastgoed en duurzaamheid (juli 2016 – sept 2019)
Ingezet op projectontwikkeling en advisering op duurzaamheidsopgaven en -beleid.

Woningbouwvereniging Hoek van Holland – opzetten huurprijsbeleid (april 2018 – aug 2018)
Intranovare is gevraagd het huurbeleid op te zetten met een praktische insteek met koppeling naar de portefeuille strategie.

Thuisvester Oosterhout: Strategisch Voorraadbeleid (april 2016 – okt 2020)
Werkgebieden: proces- en projectbegeleiding op o.a. scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB, vastgoed portefeuille, implementatie assetmanagement, meerjaren begrotingstraject, grondportefeuille, portefeuille bedrijfs onroerend goed en maatschappelijk onroerend goed, zorgvastgoed. Daarnaast procesbegeleiding op fusie Thuisvester – Antonetta Stichting. In en -verkoopbegeleiding diverse complexen en gronden. Begeleiding prestatieafspraken.

Kleine Meierij Rosmalen (nu: JOOST)- Teamleider Beheer (mrt 2016 – juni 2016)
Als teamleider ingezet op aansturing en begeleiding afdeling vastgoedontwikkeling en -beheer.

The problem is never how to get new, innovative thoughts into your mind, but how to get old ones out.

DEE HOCK

Referenties

Pierre Hobbelen (directeur-bestuurder bij Thuisvester 30-3-2019): “De heer Mark Nooij heeft ons de afgelopen drie jaar ondersteunt op het gebied van strategische vastgoed afwegingen en transacties. Daarnaast hebben we in deze periode gebruik kunnen maken van de expertise en kennis van de heer Nooij in de grootschalige overname van WSG vastgoed. Ook heeft de heer Nooij in deze periode vorm gegeven aan een zorg- vastgoed register waarmee we duidelijk zicht hebben gekregen op de complexiteit van de zorg portefeuille. In de overname van het WSG bezit is door de heer M.Nooij een vergelijkbare analyse uitgevoerd waardoor een verantwoorde en passende bieding tot stand is gekomen. We hebben de heer Nooij leren kennen als een vakkundige, doortastende en taak volwassen professional die breed inzetbaar is op complexe vastgoed vraagstukken en beleidsterreinen.”

Tom Ramakers (manager Markt en Beheer bij Kleine Meierij 23-11-2016): “Enthousiast en gedreven, dat is Mark in zijn handelen. Als vastgoed- en duurzaamheidsexpert werkt hij aan zijn opdracht vanuit een breed perspectief, maar behoudt oog voor details. Zijn resultaten zijn meer dan uitsluitend het antwoord op de vraag. Mark heeft visie en kan die vertalen naar ondernemerschap. Mark is ook kritisch en veeleisend. In onze samenwerking ervaar ik dit als waardevol, omdat Mark ook veel van zichzelf eist en kritisch naar zichzelf is.”

Mark Nooij - Referentieprojecten/-werkzaamheden

Opdrachten intranovare

nov 2020 – heden: Woonkwartier Zevenbergen: projectontwikkelaar
– projectontwikkelaar nieuwbouwprojecten (focus op haalbaarheids- en ontwikkelfase)
– projectleider transformatieopgaven bestaand bezit (waaronder zorgvastgoed)

nov 2020 – heden: Thuisvester Oosterhout: adviseur en planontwikkelaar
– adviseur: procesbegeleiding verkopen BOG, MOG en ZOG, en verkoopgrondposities
– planontwikkelaar diverse nieuwbouwprojecten

mrt 2020 – jan 2021: Woonkwartier Zevenbergen: procesbegeleiding assetmanagement
– procesbegeleiding op de implementatie van assetmanagement
– ondersteuning assetmanager

nov 2019 – dec 2020: BrabantWonen Den Bosch: menukaart investeringskosten
– opzetten menukaart voor investeringskosten nieuwbouw projecten voor de corporaties actief in gemeente Sint Michielsgestel

juli 2016 – sept 2019: Kleine Meierij Rosmalen (nu JOOST) – Adviseur Vastgoed en duurzaamheid
– ontwikkelen nieuwbouwprojecten
– opstellen aanbestedingsbeleid en inkoop van onderhoudswerkzaamheden
– opzetten meerjaren onderhoudsplanning/-begroting (begroting vastgoedbeheer)
– opzetten strategische woonbeleid
– projectbegeleiding herbestemming bestaande portefeuille
– ontwikkelen duurzaamheidsvisie/-beleid
– opstellen prestatieafspraken met gemeenten op vastgoed en duurzaamheid
– aanbesteden duurzaamheidswerkzaamheden bestaande woning portefeuille
– begeleiding complexgewijze verkoop
– beheer portefeuille woon-/zorgcomplexen (incl. nieuwe verhuringen)

april 2016 – okt 2020: Thuisvester Oosterhout: Medewerker strategisch Voorraadbeheer a.i.
– opzetten strategische portefeuillevisie
– verkoop en beheer grondportefeuille
– begeleiding complexgewijze verkoop
– begeleiding fusie-/overnametraject WSG
– opzetten assetmanagement (woningen, bedrijfs-/maatschappelijk onroerend en zorgvastgoed)
– opstellen splitsingsvoorstel binnen kaders van de Woningwet
– beheer portefeuille woon-/zorgcomplexen (incl. nieuwe verhuringen)

april – augustus 2018: Woningbouwvereniging Hoek van Holland (opdracht afgerond):
– opzetten huurprijsbeleid

maart – juni 2016: Kleine Meierij Rosmalen (nu JOOST) – Teamleider Beheer a.i. (opdracht afgerond)

Functies en projecten in dienstverband

Teamleider Beheer (lid MT): Kleine Meierij Rosmalen feb2014-mrt2016
– ontwikkelen vastgoedbeleid en -strategie
– vitaal houden vastgoedportefeuille (inclusief dispositie en her-/ontwikkeling)
– dagelijks, mutatie en planmatig onderhoud (inclusief MJOP en conditiemetingen)
– ontwikkelen en realiseren duurzaamheidsagenda
– ontwikkelen en realiseren programma tijdelijke huisvesting
– exploitatie en onderhoud duurzame installaties (KWO)
– projectleider LEAN en social return

Senior medewerker beheer: Kleine Meierij Rosmalen juni2012-jan2014
– professionaliseren afdeling vastgoedbeheer
– dagelijkse aansturing opzichters en bedrijfsbureau
– opstellen portfoliobeleid en strategisch voorraad beheer

Opdrachtgever nieuwbouw: Kleine Meierij Rosmalen sept2010-jan2014
– professionaliseren opdrachtgeverschap vastgoedontwikkeling
– begeleiden (externe) projectmanagers en -leiders
– opstellen en bewaken opdrachten vastgoedontwikkeling (inclusief aanbestedingen)
– opstellen investeringsvoorstellen (interne besluitvorming)
– verkoop nieuwbouwwoningen/-projecten
– werven commerciële en maatschappelijke huurders
– opstellen investeringsstatuut, aanbestedingsbeleid, risicomanagement, algemene voorwaarden nieuwbouw en programma van eisen

Projectontwikkelaar: ‘thuis (voorheen Domein) Eindhoven mrt2007-aug2010
Ontwikkelen en aansturen/begeleiden directievoering en toezicht:
– Bloemenbuurt Zuid (Eindhoven): herstructurering 325 huur- en koopwoningen (CPO)
– Sonniuspark (Son & Breugel): uitbreidingslocatie 260 huur- en koopwoningen
– Sonniuspark (Son & Breugel): uitbreidingslocatie 22 sociale huurappartementen
– Tonnaerstraat (Eindhoven): binnenstedelijk 109 appartementen inclusief Warmte Koude Opslag (WKO) installatie – Europese aanbesteding
– Zandstraat (Son & Breugel): 10 starterswoningen (huur)
– 73 senioren appartementen (Son & Breugel)
– diverse locatieonderzoeken

Projectmanager: FACTA Bouwmanagement Veldhoven dec2005-feb2007
Namens externe opdrachtgevers ontwikkelen en in uitvoering begeleiden (directievoering):
– bedrijfshal (met chemische opslag) te Beverwijk
– aan-/verbouwingen diverse crematoria
– kantoorpand in Veghel
– toezicht en (ondersteunend) directievoering renovatie Ziekenhuis te Nieuwegein
– diverse haalbaarheidsstudies

Projectleider: Woonstichting Etten-Leur apr2004-nov2005
Begeleiding projecten vanaf definitie fase tot en met nazorg:
– 36 grondgebonden woningen uitbreidingslocatie Etten-Leur (met individuele WKO-installatie)
– 40 appartementen Centrumplan Etten-Leur (collectieve WKO-installatie)
– 72 appartementen Centrumplan Etten-Leur (collectieve WKO installatie)
– 4 patiobungalows voor senioren
– 16 senioren huurappartementen

 

Neem contact op

Oirschot

0031 6 130 56 812