Een ontwikkeling is het sterkst
als deze van binnenuit komt

Meer informatie

Over intranovare

Samenwerken aan toegevoegde waarde,
uw klantwaarde.

 

Ik geloof dat de kracht van ontwikkeling en vernieuwing in onszelf zit. Vandaar mijn bedrijfsnaam: intra (van binnen) novare (vernieuwen).

Ik richt me op vastgoedvraagstukken en stimuleer vernieuwing.

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Wat doe ik?

Verbetertrajecten

Jezelf veranderen is erg moeilijk. Een ander veranderen? Een onmogelijke opgave! Laten we daarom mensen in hun kracht zetten om op die manier te komen tot mooie resultaten. Verbeteren door te doen en door open te staan voor nieuwe kennis. Maar ook moeten we bereid zijn om kennis beschikbaar te stellen voor anderen. Zo kunnen we gezamenlijk komen tot vernieuwing, tot verbetering en dus … tot klantwaarde. Centraal staan de vragen: “Waarom doen we de dingen die we doen?” en “Doen we de dingen die we doen goed?”. We bekijken de huidige processen, zetten deze processen in stappen uiteen, en dwingen onszelf verder te ontwikkelen door doelen te stellen. We verleggen grenzen, kijken naar onze omgeving en naar andere sectoren. Met als uiteindelijk doel door te groeien naar een duurzame organisatie.

Vastgoedvraagstukken

intranovare ondersteunt u bij uw vastgoedvraagstukken op het gebied van projectontwikkeling en vastgoedbeheer. Ik begeleid nieuwbouwontwikkelingen van initiatief tot en met nazorg. De nadruk ligt hierbij op woningen, woongebouwen en maatschappelijk vastgoed. Maar vooral ligt de nadruk hierbij op de gebruiker. Daarnaast ondersteun ik woningcorporaties op het gebied van vastgoedbeheer. Of het nu gaat om een strategische vastgoed portefeuille, een MJOP of om advies op dagelijks en/of mutatie onderhoud, u kunt bij mij terecht. Het oppakken van deze vraagstukken kan ik ook verzorgen vanuit een interim-rol.

Specials

De vraag naar een duurzame en gezonde leefomgeving neemt toe. We moeten af van het verbruik van fossiele brandstoffen. De vastgoedsector speelt hierin een cruciale rol. Onze sector moet leidend zijn in deze ontwikkeling. Dit is een uitdaging met potentie. Het stellen van een doel met bijbehorende strategie is hierin essentieel. Wees ambitieus en ontwikkel! Graag begeleid ik u naar een heldere vooruitstrevende duurzaamheidsagenda.

Maar ook ondersteun ik op andere aspecten binnen de vastgoedstrategie. Bijvoorbeeld bij het (complexgewijs) verkopen van vastgoed en grondposities binnen de kaders van de Woningwet. Of het realiseren van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers en ‘nieuwe Nederlanders’. Ik zet me graag in op uitdagingen.

The problem is never how to get new, innovative thoughts into your mind, but how to get old ones out.

DEE HOCK

Kennismaken

Ik, Mark Nooij, ben intranovare. Laten we kennismaken! En laten we vooral kennisdelen. Bel me, mail me of stuur me een bericht via LinkedIn.

Tom Ramakers (manager Markt en Beheer bij Kleine Meierij): “Enthousiast en gedreven, dat is Mark in zijn handelen.
Als vastgoed- en duurzaamheidsexpert werkt hij aan zijn opdracht vanuit een breed perspectief, maar behoudt oog voor
details. Zijn resultaten zijn meer dan uitsluitend het antwoord op de vraag. Mark heeft visie en kan die vertalen naar
ondernemerschap. Mark is ook kritisch en veeleisend. In onze samenwerking ervaar ik dit als waardevol, omdat Mark
ook veel van zichzelf eist en kritisch naar zichzelf is.”

Mark Nooij - Referentieprojecten/-werkzaamheden

Opdrachten intranovare
2016 – Thuisvester (Oosterhout): vastgoedstrategie en beleid (lopende opdracht)
2016 – Kleine Meierij (Rosmalen): adviseur vastgoed en duurzaamheid (lopende opdracht)
2016 – Kleine Meierij (Rosmalen): interim teamleider beheer (afgerond)

Functies en projecten in dienstverband
Teamleider Beheer (lid MT): Kleine Meierij Rosmalen feb2014-mrt2016
– ontwikkelen vastgoedbeleid en -strategie
– vitaal houden vastgoedportefeuille (inclusief dispositie en her-/ontwikkeling)
– dagelijks, mutatie en planmatig onderhoud (inclusief MJOP en conditiemetingen)
– ontwikkelen en realiseren duurzaamheidsagenda
– ontwikkelen en realiseren programma tijdelijke huisvesting
– exploitatie en onderhoud duurzame installaties (KWO)
– projectleider LEAN en social return

Senior medewerker beheer: Kleine Meierij Rosmalen juni2012-jan2014
– professionaliseren afdeling vastgoedbeheer
– dagelijkse aansturing opzichters en bedrijfsbureau
– opstellen portfoliobeleid en strategisch voorraad beheer

Opdrachtgever nieuwbouw: Kleine Meierij Rosmalen sept2010-jan2014
– professionaliseren opdrachtgeverschap vastgoedontwikkeling
– begeleiden (externe) projectmanagers en -leiders
– opstellen en bewaken opdrachten vastgoedontwikkeling (inclusief aanbestedingen)
– opstellen investeringsvoorstellen (interne besluitvorming)
– verkoop nieuwbouwwoningen/-projeccten
– werven commerciële en maatschappelijke huurders
– opstellen investeringsstatuut, aanbestedingsbeleid, risicomanagement, algemene voorwaarden nieuwbouw en programma van eisen

Projectontwikkelaar: ‘thuis (voorheen Domein) Eindhoven mrt2007-aug2010
Ontwikkelen en aansturen/begeleiden directievoering en toezicht:
– Bloemenbuurt Zuid (Eindhoven): herstructurering 325 huur- en koopwoningen (CPO)
– Sonniuspark (Son & Breugel): uitbreidingslocatie 260 huur- en koopwoningen
– Sonniuspark (Son & Breugel): uitbreidingslocatie 22 sociale huurappartementen
– Tonnaerstraat (Eindhoven): binnenstedelijk 109 appartementen inclusief Warmte Koude Opslag (WKO) installatie – Europese aanbesteding
– Zandstraat (Son & Breugel): 10 starterswoningen (huur)
– 73 senioren appartementen (Son & Breugel)
– diverse locatieonderzoeken

Projectmanager: FACTA Bouwmanagement Veldhoven dec2005-feb2007
Namens externe opdrachtgevers ontwikkelen en in uitvoering begeleiden (directievoering):
– bedrijfshal (met chemische opslag) te Beverwijk
– aan-/verbouwingen diverse crematoria
– kantoorpand in Veghel
– toezicht en (ondersteunend) directievoering renovatie Ziekenhuis te Nieuwegein
– diverse haalbaarheidsstudies

Projectleider: Woonstichting Etten-Leur apr2004-nov2005
Begeleiding projecten vanaf definitie fase tot en met nazorg:
– 36 grondgebonden woningen uitbreidingslocatie Etten-Leur (met individuele WKO-installatie)
– 40 appartementen Centrumplan Etten-Leur (collectieve WKO-installatie)
– 72 appartementen Centrumplan Etten-Leur (collectieve WKO installatie)
– 4 patiobungalows voor senioren
– 16 senioren huurappartementen

 

intranovare - visie

De crisis is na het dieptepunt een nieuw startpunt geworden. Organisaties en sectoren breken met traditionele vormen van top-down aansturing. We zien het belang van bevlogen collega’s met aandacht voor zelfsturing, ook in projectteams. Dit schept ruimte voor efficiënte en flexibele processen. Kortom, we zijn klaar voor een nieuw tijdperk en zitten in de ultieme situatie om verbeteringen op alle gebieden door te voeren.

We richten ons op de ontwikkeling van mens en techniek met als doel onze dienstverlening aan en producten voor onze klant te verbeteren. We groeien naar bottom-up benaderingen en maken daarbij nadrukkelijk gebruik van het aanwezige ontwikkelpotentieel. Potentieel dat schuilt in onze organisatie en in onze mensen, maar ook het potentieel dat schuilt in onze klant en in onze gebouwde omgeving. We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking om duurzame oplossingen te bieden. Kennisdeling om daarna kennis te kunnen vermenigvuldigen. Dit vraagt om open houdingen en gezond vertrouwen in elkaar. Cruciaal hierin is ook onze open houding naar onze klant en onze bereidheid om de klant te betrekken in ontwikkeltrajecten. Op die manier zijn we in staat om te innoveren en onze omgeving duurzaam te maken voor een ieders toekomst. Kortom: we gaan voor een duurzame klantwaarde.

Deze visie passen we toe in verbetertrajecten, maar ook nadrukkelijk bij het ontwikkelen van vastgoedprojecten en bij de processen van vastgoedbeheer. Juist bij de ontwikkeling van vastgoed en bij het beheer hiervan komt de klant in aanraking met producten en dienstverlening. Juist daar is klantwaarde nadrukkelijk bepalend voor succes. En juist hierin kunnen we ons onderscheiden richting een duurzame omgeving.

 

Neem contact op

Pieter Pauluslaan 14 | 5652VE Eindhoven

06 130 56 812

Stuur een bericht